برگزاری دوره‌ آموزشی اطفای حریق

Banner

برگزاری دوره‌ آموزشی اطفای حریق

به‌منظور حفظ آمادگی کارکنان شرکت ذوب و احیای روی قشم در مواجهه با حوادث مربوط به آتش‌سوزی و همچنین افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌های عمومی کارکنان،  یک دورۀ آموزشی مربوط به اطفای حریق برگزار شد.

در این دوره ابتدا برخی از اصول و مبانی مربوط به حریق، علل آتش سوزی در محیط کار و منزل و رعایت موارد ایمنی توسط کارشناس HSE این شرکت بیان شد و در ادامه نحوه‌ی استفاده از کپسول‌های اطفای حریق به‌صورت عملی آموزش داده شد.

هدف از این دوره، علاوه بر افزایش سطح اطلاعات عمومی، مهارت افزائی کارکنان شرکت ذوب و احیای روی قشم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه در محیط‌های مختلف می باشد.

تماس با ما

درخواست تماس