تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

امروزه تفاوت شرکت‌های نو آور و سود ده با شرکت‌های معمولی در واحد تحقیق و توسعه آنها خلاصه می‌شود.

شرکت‌های تراز اول دنیا هزینه‌های هنگفتی را صرف توسعه محصول، افزایش بهره‌وری و بکارگیری فن‌آوری جدید می‌کنند.

رسالت اصلی این واحد تولید دانش و استفاده از آن در تولید، افزایش میزان راندمان،کاهش قیمت تمام شده، ایجاد و

استفاده از فناوری روز دنیا، ایجاد محصولات جانبی، توسعه توانایی و دانش کارکنان و حفظ و صیانت از محیط زیست است.

تماس با ما

درخواست تماس