برگزاری مانور آموزشی تخلیه و اسکان اضطراری در شرکت ذوب و احیای روی قشم

Banner

برگزاری مانور آموزشی تخلیه و اسکان اضطراری در شرکت ذوب و احیای روی قشم

به مناسبت افتتاح خانه بهداشت کارگری، مانور آموزشی تخلیه، پناهگیری، اسکان اضطراری و حمل مصدوم به مناسبت بزرگداشت روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در تاریخ 21 مهرماه سال جاری توسط جمعیت سازمان هلال احمر در شرکت ذوب و احیای روی قشم برگزار شد. جلسه دورمیزی هماهنگی قبل از انجام مانور آموزشی تخلیه، اسکان اضطراری و حمل مصدوم همچنین جلسه ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف مانور و ارتقای سطح توانمندی کارکنان در واحد HSE شرکت ذوب و احیای برگزار شد.

تماس با ما

درخواست تماس