هدیه سرخ برای نجات زندگی

Banner

هدیه سرخ برای نجات زندگی

اجرای برنامه اهدای خون کارکنان شرکت ذوب و احیای روی قشم توسط کارکنان سازمان انتقال خون قشم و بندرعباس انجام شد، با تشکر از کسانی که در این امر خداپسندانه مشارکت نمودند.

اهدای خون اهدای زندگیست.

تماس با ما

درخواست تماس