گواهینامه ها و افتخارات


((کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام))

با نهایت تاًسف و تاًثر در گذشت همکار گرامی مان مرحوم همایون قائم مقامی را حضور محترم خانواده داغدار ایشان و همه پرسنل شرکت ذوب و احیاء روی قشم تسلیت عرض می نمائیم.

                                                                                                                  روابط عمومی شرکت ذوب و احیاء روی قشم

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب و احیا روی قشم ، به حول قوه الهی و مساعدت ویژه مدیر عامل محترم ، امکان استفاده کلیه پرسنل از هتل آپارتمان مشهد مقدس فراهم گردید .