گواهینامه ها و افتخارات


تحقیق و توسعه

امروزه تفاوت شرکت های نوآور و سود ده با شرکت های معمولی در واحد تحقیق و توسعه آنها خلاصه می شود.شرکتهای تراز اول دنیا هزینه های هنگفتی را صرف توسعه محصول ، افزایش بهره وری و بکارگیری فناوری جدید می کنند.

رسالت اصلی این واحد تولید دانش و استفاده از آن در تولید ، افزایش میزان راندمان ، کاهش قیمت تمام شده ، ایجاد و استفاده از فناوری روز دنیا ، ایجاد محصولات جانبی ، توسعه توانایی و دانش کارکنان و حفظ و صیانت از محیط زیست است.