گواهینامه ها و افتخارات


تولید اسید سولفوریک

واحد تولید اسید سولفوریک با استفاده از تکنولوژی روزآمد با ظرفیت 180 تن درروز در خرداد ماه 92 به بهره برداری رسیده و در حال کار میباشد. 50 درصد از تولید این واحد بفروش می رسد و عمده خریدار آن شرکت تولید روی بندرعباس است.