گواهینامه ها و افتخارات


تولید کنسانتره روی

واحد تولید کنسانتره روی از کیک های باطله از اوایل شهریور ماه جاری آغاز به کار نموده است. در حال حاضر ظرفیت تولید فلز این واحد 10 تن در روز می باشد . با برنامه ریزی های انجام شده ظرفیتتولید این واحد در ماه آینده به 20 تن فلز محتوی خواهد رسید.