گواهینامه ها و افتخارات


تولید روی

فرآیند تولید به روش دریافت کنسانتره روی ، لیچینگ ، فیلترینگ و الکترولیز، عنصر روی را استحصال نموده، با استفاده از روش ذوب و ریخته گری مبادرت به تولید شمش روی می نماید.