گواهینامه ها و افتخارات


پیام مدیر عامل به مناسبت هفته پژوهش:

 

پژوهش فعاليتي منسجم براي رسيدن به شناختي روشن است.پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي علم و دانش و گشودن افق هاي درخشان است . اینجانب به مناسبت هفته پژوهش ،زحمات تلاشگران عرصه علم و دانش و مجرب در پیشبرد اهداف متعالی ایران اسلامی را ارج می‌نهم و از خداوند متعال توفيقات روزافزون را براي اين فرهيختگان خواستارم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     عطا تفضلی   -   مدیر عامل              

                                                                      آذر ماه 1397