گواهینامه ها و افتخارات


امیر رحیمی

مدیر عامل

A.rahimi@qzsc.ir

محمدعلی زمانیان

مدیر مجتمع

m.zamanian@qzsc.ir

کامبیز فلاح اقبال پور

مدیر امور مالی و منابع انسانی

k.fallah@qzsc.ir

علی گرجاسی

مدیر طرح وبرنامه ریزی

garjasi@qzsc.ir