گواهینامه ها و افتخارات


چشم انداز شرکت:

ارتقای عملکرد و جایگاه شرکت ذوب و احیای روی قشم با تولید اقتصادی و پایدار در سطح کلاس جهانی و کسب مزیت های رقابتی همسو با سرآمدی عملیاتی در کشور

 

ماموریت شرکت:

شرکت ذوب و احیای روی قشم با تولید شمش روی ، محصولات جانبی و اسید سولفوریک منطبق با استانداردهای بین المللی و ملی بعنوان یکی از مجموعه های صنعتی معتبر منطقه ، مولفه های توسعه پایدار را در ارائه محصول به جامعه ذینفعان در نظر داشته و از طریق بهبود و ارزش افزایی در فرآیندهای سازمانی در این مسیر قرار گرفته است.

 

اهداف کلان شرکت:

 • افزایش فروش و سودآوری
 • افزایش میزان انطباق با الزامات مشتری ، بازار و ذینفعان کلیدی .
 • ارتقاء  ارزش افزایی و بهبود فرآیندها و  سیستمهای مدیریت .
 • توسعه محصولات شرکت با اهداف کیفی و کمی
 • ارتقاء و بهبود سطح دانش ، عملکرد و رضایت کارکنان .
 • ارتقاء و بهبود عملکرد زیست محیطی .
 • ارتقاء و بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای.

 

ارزش های شرکت:

 • اهتمام به تولید اقتصادی ، بهره ور و ارزش افزا همسو با اهداف کلان شرکت .
 • اهتمام به اصل فرآیند گرایی با محوریت مشتری مداری .
 • تعهد و پاسخگویی به ارزشهای جامعه و ذینفعان .
 • اهتمام به کرامت ، رشد و توسعه منابع انسانی  .