گواهینامه ها و افتخارات


خط مشی

شرکت ذوب  و احیاء روی قشم به­ عنوان يكي از زیرمجموعه ­های شركت توسعه معادن روی ایران،به منظور دستیابی به سیاست های کلان هلدینگ، سیستم مدیریت یکپارچه را بر اساس الزامات استانداردهای کیفیت، و محیط زیست (ISO9001:2015,ISO14001:2015) استقرار داده و اجرا می­ نماید.

لذا جهت دستیابی به اهداف کلان ، سیاست‌های ذیل در راستای ارکان جهت ساز تعیین و اعلام می گردد:

  • افزایش سود آوری
  • مدیریت مصرف منابع
  • افزایش راندمان تولید
  • افزایش رضایت  و خرسندی  ذینفعان
  • افزایش سطح کیفیت محصولات  متناسب  با  استاندارد های جهانی
  • مدیریت و نگهداری بهینه زیر ساختها، تجهیزات و تاسیسات
  • پیشگیری  و  کاهش  آلاینده‌های  زیست  محیطی
  •  افزایش فضای سبز
  • ارتقاء دانش ،  توانمندی  و  رضایت  کارکنان       

اینجانب با اعتقاد راسخ به آثار چشمگیر و پایدار نظام مديريت یکپارچه به عنوان زيربناي تحول و تعالی سازماني و حمايت از تامين و مدیریت منابع لازم براي اجرا و بهبود آن، از تمامي مديران و كاركنان متعهد انتظار دارم براي اجراي اين خط مشي و دستيابي به اهداف برنامه ریزی شده آن حداكثر تلاش خويش را بكار بسته و نسبت به پایش و بهبود آن اهتمام ورزند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 امیر رحیمی   -   مدیر عامل              

                                                           مرداد ماه 1396