گواهینامه ها و افتخارات


خط مشی

شرکت ذوب  و احیاء روی قشم به­ عنوان يكي از زیرمجموعه ­های شركت توسعه معادن روی ایران،به منظور دستیابی به سیاست های کلان هلدینگ، سیستم مدیریت یکپارچه را بر اساس الزامات استانداردهای کیفیت، و محیط زیست (ISO9001:2015,ISO14001:2015) استقرار داده و اجرا می­ نماید.

لذا جهت دستیابی به اهداف کلان ، سیاست‌های ذیل در راستای ارکان جهت ساز تعیین و اعلام می گردد:

  • افزایش سود آوری

  • مدیریت  یکپارچه  و بهبود منابع سازمان

  • افزایش راندمان تولید

  • افزایش رضایت  و خرسندی  ذینفعان

  • افزایش سطح کیفیت محصولات  متناسب  با  استاندارد های جهانی

  • ارتقاء بهره وری و بهبود مستمر فرآیندها

  •  ارتقاءوضعیت  زیست محیطی سازمان  به  صنعت سبز     

  • بکارگیری روشهای مناسب  برای بهینه سازی مصرف انرژی

  • توسعه فن آوری و فعالیتهای  تحقیقاتی

  •  ارتقاء دانش و  توانمندی  کارکنان ، توسعه  فرهنگ وآموزش   زیست محیطی ایمنی و بهداشت شغلی    

اینجانب با اعتقاد راسخ به آثار چشمگیر و پایدار نظام مديريت یکپارچه به عنوان زيربناي تحول و تعالی سازماني و حمايت از تامين و مدیریت منابع لازم براي اجرا و بهبود آن، از تمامي مديران و كاركنان متعهد انتظار دارم براي اجراي اين خط مشي و دستيابي به اهداف برنامه ریزی شده آن حداكثر تلاش خويش را بكار بسته و نسبت به پایش و بهبود آن اهتمام ورزند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 عطا تفضلی   -   مدیر عامل              

                                                             اردیبهشت ماه 1397