گواهینامه ها و افتخارات


تاریخچه

     طی توافقی که ریاست محترم جمهور وقت در سال 1376 با کشور چین داشتند مقرر گردید که یک خط تولید روی با مشارکت شرکت فرآوری معدنی و شرکت NFCQ چین در منطقه آزاد قشم ایجاد گردد. طبق توافق تکنولوژی و ماشین آلات از طرف چینی و زمین ، نیروی انسانی و تامین مواد اولیه از طرف ایرانی تامین می گردد.

پس از تأمین ماشین آلات و اتمام ساختمان سازی طرف چینی انصراف داد و مراحل نصب و راه اندازی و بهره برداری توسط شرکت فراچین قشم به انجام رسید. شرکت ذوب و احیاء روی قشم در سال1376 بمنظور تولید آند و کاتد  تأسیس و تحت شماره 510 درثبت شرکتها ومالکیت های صنعتی و معدنی منطقه آزادتجاری- صنعتی جزیره قشم واقع در استان هرمزگان به ثبت رسید. در تاریخ 1378/4/1 مالکیت شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شرکت کالسیمین منتقل شد. ظرفیت تولید سالانه این شرکت 24 هزار تن در سال می باشد.