گواهینامه ها و افتخارات


دیدار عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و احیای روی قشم با فرماندار شهرستان قشم

در دیدار آقای موحدنیا عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و احیای روی قشم با فرماندار محترم شهرستان قشم جناب آقای مهندس نصری که  در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، عضو هیئت مدیره شرکت با تشریح اهداف و برنامه های شرکت در سال جهش تولید و ضمن ارائه گزارش از میزان تولید، طرح های توسعه ایی و راه کارهای رفع مشکلات و موانع تولید در این واحد مطرح نمودند و مشکلات موجود در زمینه جهش تولید را مطرح و خواستار همکاری نهادهای دولتی جهت رفع موانع شدند.

فرماندار شهرستان قشم، ضمن قدردانی از مجاهدت­های صنعت­گران جبهه تولید در این شرکت و حمایت کامل از این مجموعه و جهش تولید در آن، قول مساعدت و پیگیری مشکلات این شرکت را داده و مقرر گردید در آینده­ای نزدیک به همراه روسای ادارات مربوطه شهرستان از این مجتمع بازدید نمایند.