گواهینامه ها و افتخارات


راه اندازی وب سایت جدید شرکت

وب سایت جدید شرکت ذوب و احیای روی قشم راه اندازی گردید

با عنایت به اهتمام در اطلاع رسانی به کاربران محترم شرکت ذوب و احیای روی قشم وب سایت جدید این شرکت راه اندازی گردید.

همچنین مقرر گردید تا بزودی شاهد درج محتوای بیشتر در این حوزه باشیم.