گواهینامه ها و افتخارات


تنها راه مقابله با ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است

از ابتدای اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا در کشور ، مجتمع ذوب و احیای روی قشم اقدامات پیشگیرانه و مقابله با ویروس کرونا را در اولویت برنامه های خود قرار داد .

این اقدامات شامل :

_ تشکیل کمیته اضطراری سلامت و مقابله با ویروس کرونا

_تشدید نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در فضاهای عمومی نظیر رستوران، سرویس های بهداشتی ، نمازخانه و ...

_ضد عفونی کردن خوابگاه کارکنان ، سرویس های ایاب و ذهاب و سایر مکان های عمومی

_ تهیه پوستر و بنر هشدار و آموزش در زمینه پیشگیری از ابتلا و اقدامات فرد مبتلا و اطرافیان .

_ بررسی و پایش سلامت کارکنان اقماری در بازگشت از مرخصی یا استراحت .

- اصلاح و تقویت برنامه غذایی کارکنان در جهت تقویت سیستم ایمنی بدن کارکنان .

- پیگیری تامین تب سنج دیجیتال برای سنجش و پایش دمای بدن کارکنان رستوران در دو نوبت روزانه و سایر کارکنان در هنگام ورود و خروج .

- ثبت ورود و خروج کارکنان با تشخیص چهره