گواهینامه ها و افتخارات


آگهی مناقصه عمومی

شرکت ذوب و احیاء روی قشم در نظر دارد نسبت به خرید لوله و اتصالات استیل آلیاژ 316 مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل در ساعت اداری به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس : تهران ، جردن ، کوچه عاطفی غربی ، پلاک 106 ، واحد 23 مراجعه نمایند.

  • مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه : مبلغ 800.000.000 ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت ذوب و احیاء روی قشم)
  • مهلت دریافت اسناد و ارسال پاکت ها : از تاریخ 08/10/97 به مدت 10 روز کاری تا تاریخ 19/10/97