گواهینامه ها و افتخارات


امکان استفاده پرسنل از هتل آپارتمان مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب و احیا روی قشم ، به حول قوه الهی و مساعدت ویژه مدیر عامل محترم ، امکان استفاده کلیه پرسنل از هتل آپارتمان مشهدمقدس فراهم گردید . همکاران محترم در صورت تمایل،درخواست خود را بصورت مکتوب به نیروی انسانی مجتمع تحویل نمایند.

                                                                                                                                                                            روابط عمومی شرکت