گواهینامه ها و افتخارات


تبریک 5 اسفند روز مهندس

به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب و احیا روی قشم ، مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس تفضلی طی پیامی 5 اسفند روز مهندس را به جامعه بزرگ مهندسین بالاخص مهندسین زحمت کش و خلاق شرکت ذوب و احیا روی قشم تبریک گفتند.