گواهینامه ها و افتخارات


بازديد مدير عامل شركت ذوب و احياي روي قشم از مجتمع مسكوني كاركنان شركت

آقاي مهندس تفضلی مدير عامل شرکت ذوب و احیای روی قشم، ، روز سه شنبه 97/10/4 با حضور در مجتمع مسكوني كاركنان شركت، بر تسريع در اجراي طرحهای در دست احداث و رفع مشكلات رفاهی كاركنان تأكيد نمود .