گواهینامه ها و افتخارات


آگهی مناقصه عمومی

شرکت ذوب و احیای روی قشم در نظر دارد عملیات شارژ کیک های باطله در دستگاه پالپر واحدBZS  را   به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل در ساعت اداری به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس : استان هرمزگان – قشم – کیلومتر 20 جاده درگهان لافت شرکت ذوب و احیای روی قشم واحد اداری مراجعه نمایند.

  • مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه : مبلغ 200.000.000 ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت ذوب و احیای روی قشم)
  • مهلت دریافت اسناد و ارسال پاکت ها : از تاریخ 97/10/12 به مدت 10 روز تا تاریخ 97/10/22