گواهینامه ها و افتخارات


در روز ملی هوای پاک 400 اصله نهال در مجتمع ذوب و احیای روی قشم کاشته شد.

به مناسبت روز ملی هوای پاک و با هدف ترویج فرهنگ زیست محیطی 400 اصله نهال در شرکت ذوب و احیای روی قشم کاشته شد

 

در دنيا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محيط زيست و تامين زندگي سالم در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار، روزهاي نمادين خاصي مرتبط با حفظ محيط زيست تعيين مي گردد كه از جمله آنها روز جهاني محيط زيست، روز زمين پاك، روز هواي پاك و ... مي باشد. روز هواي پاك در دنيا تحت عناوين مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و ... در كشورهاي مختلف نامگذاري شده و اقدامات خاصي در اين روز جهت تنوير افكار عمومي صورت گرفته است. داشتن هوای پاک  نیاز به مشارکت مردمی دارد و هوای پاک، حق طبیعی همه موجودات است.

به همین مناسبت به همت مرکز سلامت و ایمنی و کارکنان شرکت، تعداد 400 اصله نهال متناسب با شرایط اقلیمی منطقه شامل: اکالیپتوس، چریش، گل ابریشم، گل کاغذی، تیویتیا، کاستیا و شیشه‌شور در مجتمع ذوب و احیای روی قشم و مجتمع مسکونی کارکنان کاشته شد.

شرکت ذوب و احیای روی قشم از زمان آغاز فعالیت در این منطقه، بخصوص در دو سال اخیر، توجه ویژه به توسعه صنعت سبز در منطقه داشته و دارای 27 هزار متر مربع فضای سبز می‌باشد.

شرکت ذوب و احیای روی قشم از بزرگترین شرکت صنعتی در جزیره قشم است و با داشتن بیش از 350 نفر پرسنل مستقیم از شرکت‌ها و مجموعه های اصلی استان هرمزگان و جزیره قشم می باشد.

.