گواهینامه ها و افتخارات


انتصاب جناب آقای مهندس عطا تفضلی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت ذوب و احیای روی قشم.

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر  سعد محمدی مدیر عامل محترم هلدینگ توسعه معادن روی ایران، جناب آقای  مهندس عطا تفضلی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت ذوب و احیای روی قشم منصوب گردیدند.

گفتنی است ایشان در مسئوليتهاي  مختلف مديريتي در حوزه هاي توليد، مدیركارخانه، منابع انساني و مدیر بازرگاني در شركت هاي ملي سرب و روي ايران، ذوب روي بافق، صنعت روي زنگان ، هلدینگ توسعه معادن روی ایران ، كالسيمين  و مدیر عامل شركت توليد روي بندر عباس انجام وظيفه نموده اند .