گواهینامه ها و افتخارات


همايش تبادل دانش فني و نوآوري هاي صنعتي هلدينگ توسعه معادن روي ايران در مجتمع ذوب و احیای روی قشم

 همايش تبادل دانش فني و نوآوري هاي صنعتي هلدينگ توسعه معادن روي ايران در مجتمع ذوب و احیای روی قشم با حضور مدير عامل هلدينگ آقای دکتر اسکندری نسب ، معاون برنامه ریزی توسعه و فناوری هلدینگ و جمعي از مديران اجرایی شركتهاي زیر مجموعه هلدینگ در سالن كنفرانس مجتمع ذوب و احياي روي قشم برگزار گرديد. در اين همايش ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته توسط مجموعه شرکت ذوب و احیای روی قشم ، دستاوردهای اجرا شده در شركتهاي تابعه هلدینگ نیز مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی های لازم بین شرکتها جهت استفاده از تجربیات یکدیگر صورت پذیرفت. در ادامه مدیر عامل هلدینگ ضمن تبیین سیاست های جدید در حوزه فنی و بهره وری از جمله پایش عملکرد کیفی شرکت ها بر لزوم توجه جدی مدیران به این امر و تلاش های همه جانبه در بهبود مستمر فعالیت ها تاکید نمودند. در پایان میهمانان از سایت مجتمع ذوب و احیای روی قشم و فعالیت های در جریان بازدید نمودند .