گواهینامه ها و افتخارات


انتصاب سرپرست بازرگانی شرکت ذوب و احیای روی قشم

طی حکمی از طرف آقای  دکتر امیر رحیمی مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت،آقای مهندس علی گرجاسی مدیر طرح و برنامه ریزی شرکت با حفظ سمت،به سمت سرپرست بازرگانی منصوب شدند.