گواهینامه ها و افتخارات


بازدید معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی کشور و تیم همراه از مجتمع ذوب و احیای روی قشم

آقای دکتر جنتي معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی کشور و آقای دکتر مسیحی معاون مالیات های بر ارزش افزوده بهمراه شركت كنندگان در همايش مالياتي مناطق آزاد كشور از مجتمع ذوب و احياي روي قشم بازديد نمودند  و ضمن آشنايي با روند فعاليتها ، با مسائل و مشكلات مربوط به حوزه مالياتي اين واحد توليدي آشنا شدند .