گواهینامه ها و افتخارات


رشد 51 درصدی تولید شمش روی در مجتمع ذوب و احیاء روی قشم:

مقدار تولید شمش روی در چهار ماهه دوم سال جاری نسبت به چهار ماهه اول سال با رشد 51 درصدی به مقدار 5260 تن رسید.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و تأمین خاک،این میزان تولید برای چهار ماهه پایانی سال به بیش از 5500 تن افزایش خواهد یافت.