گواهینامه ها و افتخارات


اورهال کوره دوار شماره یک مجتمع ذوب و احیای روی قشم توسط پرسنل شرکت

پرسنل شرکت ذوب و احیای روی قشم با همت بالا و تکیه بر توان داخلی، کوره دوار واحد ذوب و ریخته گری را اورهال و مجدداً وارد چرخه عملیاتی نمودند.

 

کارکنان واحد‌های فنی و خدمات شرکت با اتکا و تکیه به توان فنی خود، کوره دوار واحد ذوب و ریخته‌گری مجتمع را اورهال نموده و بار دیگر اراده و باور خود در اجرای طرح‌های  خود کفایی در اجرای عملیات‌های‌ اورهال و تعمیر  تجهیزات اثبات نمودند.

در طی این فرآیند کوره پس از جرم گیری و تخلیه آجرهای قدیمی، ابتدا از  پس از بررسی فنی و ضخامت سنجی سازه و انجام اصلاحات لازم، مجدداً آجر چینی شده و پس پخت آجرها کوره آماده بهره برداری می شود.

کوره ذوب و ریخته گری از جمله تجهیزاتی می باشد که راندمان آن تاثیر مستقیم در کیفیت تولید شمش‌های تولیدی می‌گذارد.